งานกลึง Turning

 

 

 

 

 

โรงกลึง , งานกลึง , กลึงแกน , กลึงเพลา , กลึงงาน , กลึงเหล็ก , รับกลึง, จ้างกลึง , กลึง , turning , กลึงเกลียว,เพลา,shaft,แกน,bearing,seal,ซ่อมด่วน 1 วัน