งานเจียระไน (Grinding)

 

เจียร , เจียระไน , เจียระไนราบ , เจียรไนกลม, งานเจียรไน