งานคัตเตอร์ (Cutter & Knife)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัคเตอร์ , ผลิต คัตเตอร์ , cutter , knife , คัดเตอร์ , มีด , ฟัน เลื่อย ,ใบเลื่อย , ตัด , มีดตัด , คมตัด ,ใบตัด