งานพลาสติก (Plastic)

 

ผลิตชิ้นงาน พลาสติก, ชิ้นงานพลาสติก , แม่พิมพ์ , แม่พิมพ์พลาสติก